Από τις 20 Αυγούστου 2008 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009 θα διαρκέσει φέτος η νέα κυνηγετική περίοδος με εξαίρεση το κυνήγι του αγριοκούνελου, που θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Μαρτίου 2009.Με απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Κιλτίδη απαγορεύεται το κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ, ενώ το κυνήγι του αγριόχοιρου επιτρέπεται σε ομάδες μέχρι δέκα κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι τριών ατόμων κατά ομάδα και ημερήσια έξοδο. Εξαιρείται η περιοχή της Πελοποννήσου, για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως την 31.12.2008 και ο επιτρεπόμενος αριθμός θηρευομένων ζώων επίσης περιορίζεται σε ένα. Επίσης απαγορεύεται το κυνήγι του αγριόχοιρου στην Εύβοια.Το κυνήγι της αλεπούς επιτρέπεται από 15.09.2008 μέχρι 20.01.2009 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2009 μέχρι 28.02.2009 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι.Επιτρέπεται το κυνήγι του πετροκούναβου με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου, χωρίς σκύλο δίωξης από 15.09.2008 μέχρι 28.02.2009. Το κυνήγι απαγορεύεται σε μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής, σε εκτροφεία θηραμάτων, στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας, στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής, σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων μέτρων από τις ακτές, σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας, στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου, καθώς και στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του υπουργού Πολιτισμού.Η χρήση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου θα γίνεται από 15.09.2008 μέχρι και 20.01.2009, τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως, το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου.Τέλος, κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων